Iron Sky

Iron Sky

Vào năm 1945,Đức Quốc Xã đã thành lập một căn cứ bí mật trên mặt trăng,đó là nơi họ ẩn náu và lập kế hoạch để thao túng thế giới vào năm 2018.


Thể loại: Comedy, Action, Science Fiction

Diễn viên

Christopher Kirby

James Washington

Götz Otto

Klaus Adler

Stephanie Paul

Jenna Bush

Tilo Prückner

Doctor Richter

Jim Knobeloch

Nazi Weapons Officer

Yuki Iwamoto

Japanese Representative

Nick Dong-Sik

North Korean Representative

Andrew Buchanan

3rd GWB Officer

Alexander J. Beck

New Yorker

Martin Grelis

2nd GWB Officer

Michael Cullen

Secretary Of Defence

Xem thêm