Jack and Diane

Romance, Drama, Horror - 1h50'
Khởi chiếu: 02/11/2012 tại Mỹ
IMDb: 4.5 (2,337 lượt)

Jack and Diane, two teenage girls, meet in New York City and spend the night kissing ferociously. Diane's...

Lịch chiếu

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá