Cộng đồng

poseidon1408 7

Một bộ phim thiên về các cảnh quay khuếch đại võ thuật, thiên về quảng cáo các môn võ hơn là chú trọng nội dung, nội dung không có đầu cuối. Một bộ phim để giải trí với ai muốn xem các võ thuật.