John Carter

John Carter

Khi bị đưa đến sao Hỏa, một cựu chiến binh đã khám phá ra hành tinh màu mỡ này là nơi sinh sống của một giống người man rợ cao đến 3,7m.

Khởi chiếu: 09/03/2012 tại Việt Nam
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Science Fiction
Đạo diễn: Andrew Stanton