Johnny Mad Dog

Johnny Mad Dog

Bộ phim về số phận của những em bé bị buộc phải cầm súng trong những cuộc nội chiến vô nghĩa và bất tận ở những đất nước châu phi lạc hậu và nghèo đói.


Thể loại: Drama, History, Foreign, Indie
Đạo diễn: Jean-Stephane Sauvaire

Diễn viên

Christopher Minie

Johnny Mad Dog

Dagbeh Tweh

No Good Advice

Barry Chernoh

Small Devil