Cộng đồng

Hoàng Ánh Ngọc 1

Phim dở tệ,nội dung quá chán. Phim cho trẻ em lại có cảnh hôn với yêu đương vớ vẩn. Coi một nửa phải cho con về