Bài viết liên quan

Like Someone in Love - Câu chuyện giữa hai ngọn đèn đường

Tin tức · BaVu ·

Thật sự là tất cả các nguyên tắc để làm một phim “thị trường” đều đã bị Kirostami bẻ cong hết.