Mad Max Beyond Thunderdome

Action, Drama, Adventure, Science Fiction - 1h47'
Khởi chiếu: 06/08/1985 tại Mỹ
IMDb: 6.2 (107,666 lượt)

Lịch chiếu

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá