Bài viết liên quan

Cách thương hiệu Men in Black tiếp diễn

Tin điện ảnh · Moveek ·

Sau gần một thập kỷ, những đặc vụ áo đen trong Men in Black đã trở lại màn ảnh rộng qua bộ phim Men in Black III năm 2012, và kể từ đó, rất nhiều câu hỏi được đặt ra là làm thế nào tiếp tục những phần tiếp theo của Men in Black, nếu nó vẫn “còn”.