Bài viết liên quan

Khi Tôn Ngộ Không "quậy tung" New York

Video · Moveek ·

Y tưởng đưa Mỹ Hầu Vương trở lại hay nói khác đi là tái sinh ở đỉnh cao bắt đầu sau hàng loạt các tác phẩm lập khuôn liên tục ra rạp ở thị trường Hoa Ngữ trong mấy năm gần đây.