Học Trò Xã Hội Đen

My Paparoti

Niềm đam mê âm nhạc cùng tình yêu thương của người thầy đã biến một tay giang hồ thành nghệ sĩ

Khởi chiếu: 10/05/2013 tại Việt Nam
Thể loại: Comedy, Romance