Sát Thủ Gợi Cảm

Naked Soldier

15 năm trước, CK Long gây thù chuốc oán với tập đoàn Cartel làm chúng thiệt hại hàng tỉ $. Điên cuồng trả thù, chúng đã mượn tay tổ chức Madame Rose sát hại cả gia đình ông. CK Long không hề biết rằng sau 15 năm, con gái mình vô tình đã trở thành Phoenix – một nữ sát thủ sexy và giết người không gớm tay.

Khởi chiếu: 13/07/2012 tại Việt Nam
Thể loại:
Đạo diễn: Mạch Tử Thiện