Bài viết liên quan

Cộng đồng

vuphuong 7

Phim khá hấp dẫn, căng thẳng và khó đoán dù kiểu làm không có gì mới. Trừ đoạn cuối hơi đao to búa lớn và có phần gượng ép thì còn lại đều ổn.