Oranges And Sunshine

Oranges And Sunshine

Oranges and Sunshine là câu chuyện về nhà hoạt động xã hội Margaret humphreys (Emily Watson). Cô là người đã khám ra vụ hàng loạt trẻ em Anh bị đưa đến Úc, rời xa cha mẹ để lao động nặng nhọc và sống trong các trại tế bần.


Thể loại: Drama, Foreign
Đạo diễn: Jim Loach