Cộng đồng

ericxu 10

phim thì đối với những người không phải là blogger thì xem đc , nhưng nếu bạn là 1 blogger , thì bạn sẽ thấy phim này rất là tệ , vì nó sẽ làm bạn cảm thấy khó hiểu và bồn ngủ trong suốt 2 tiếng ! phim này thì các bạn cần cân nhắc trước khi xem , chẳng may thấy phí tiền là chết !