Paul Blart: Mall Cop

Paul Blart: Mall Cop

Viên cảnh sát toàn gặp rắc rối với công việc của mình. Những pha khôi hài đã xảy ra khi anh thực hiện nhiệm vụ của mình.


Thể loại: Comedy, Action, Adventure, Family
Đạo diễn: Steve Carr

Diễn viên

Kevin James

Paul Blart

Keir O'Donnell

Veck Sims

Raini Rodriguez

Maya Blart

Peter Gerety

Chief Brooks

Bobby Cannavale

Cmdr. James Kent

Adam Ferrara

Sergeant Howard

Gary Valentine

Karaoke Singer

Allen Covert

Jerky Security Guy

Mike Vallely

Rudolph

Jason Ellis

Prancer

Jackie Sandler

Victoria's Secret Sales Associate

Mookie Barker

Mr. Ferguson

Jackie Flynn

Officer

Richie Minervini

Bank Manager

Brie Hill Arbaugh

Bank Teller

Xem thêm