Phone Booth

Drama, Thriller, Suspense - 1h21'
Khởi chiếu: 10/09/2002 tại Mỹ
IMDb: 7.1 (218,022 lượt)

A slick New York publicist who picks up a ringing receiver in a phone booth is told that if he hangs up, he'll be killed... and the little red light from a laser rifle sight is proof that the caller isn't kidding.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá