Lịch chiếu

Chọn khu vực bạn muốn xem lịch chiếu cho phim Tín Hiệu Diệt Vong.

Cộng đồng

ericxu 7

Mở đầu phim có nhịp rất chậm và cũng rất là khó hiểu nhưng đoạn sau của phim thì phim đã làm rất tốt về twist nên nói chung thì phim xem cũng ổn , xem giải trí cũng khá là oke .

sadhorror..... 6

Tạm tạm , phim xem giải trí cũng ổn .