Quái Nhân

Quái Nhân

Khi một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên nơi hoang đảovới thân hình không lành lặn, hành trang vào đời của cậu ấy chỉ là kỹ năng sinh tồn trên đảo do cha dạy, cùng với tình thương lúc mê lúc tỉnh của người mẹ mắc bệnh tâm thần. Cậu ấy sẽ làm gì để sinh tồn và hòa nhập vào cuộc sống nơi đất liền? Cậu và những người bạn dị tật của mình sẽ gặp phải điều gì trên hành trình đi tìm hành phúc và tương lai cho cuộc đời mình?


Thể loại: Comedy, Action