Rampart

Rampart

Bối cảnh phim là vào những năm 90 ở Los Angeles, viên cảnh sát kỳ cựu Dave Brown hoạt động để chăm sóc gia đình và tranh đấu vì mạng sống của bản thân mình.


Thể loại: Action, Drama, Thriller
Đạo diễn: Oren Moverman

Diễn viên

Woody Harrelson

Dave Brown

Steve Buscemi

Bill Blago

Ben Foster

General Terry

Robin Wright

Linda Fentress

Jon Bernthal

Dan Morone

Jon Foster

Michael Whittaker

Ruben Garfias

Pharmacy Security Guard

Deadlee

Pharmacy Punk

Dominic Flores

Latino Detective

Matt McTighe

30-Year-Old Cop

Anne Heche

Catherine

Sammy Boyarsky

Margaret

Billy Hough

Piano Player

Sigourney Weaver

Joan Confrey

Ned Beatty

Hartshorn

Ice Cube

Kyle Timkins

Xem thêm