[REC]³ Génesis

Drama, Thriller, Horror, Suspense - 1h20'
Khởi chiếu: 07/09/2012 tại Mỹ
IMDb: 5.0 (27,503 lượt)

The action now takes place miles away from the original location and partly in broad daylight, giving...

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá