Red Cliff Part II

Đại Chiến Xích Bích 2
Action - 2h16'
IMDb: 7.6 (20,093 lượt)

In 208 A.D., in the final days of the Han Dynasty, shrewd Prime Minster Cao convinced the fickle Emperor Han the only way to unite all of China was to declare war on the kingdoms of Xu in the west and East Wu in the south. Thus began a military campaign of unprecedented scale. Left with no other hope for survival, the kingdoms of Xu and East Wu formed an unlikely alliance.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá