Red Cliff

Đại Chiến Xích Bích
Action - 2h30'
IMDb: 7.4 (38,627 lượt)

In the early third century, the land of Wu is invaded by the warlord Cao Cao and his million soldiers. The ruler of Wu, Sun Quan, calls on the rival warlord Liu Bei for help, but their two armies are still badly outnumbered. However, the Wu strategist Zhou Yu sees that Cao Cao's army is unused to battling on the sea, which may just give them a chance if they can exploit this weakness properly.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá