Red Dawn

Red Dawn

Bộ phim chiến tranh lấy bối cảnh nước Mỹ những năm 80 khi bang Washington bất ngờ bị kẻ thù xâm lược. Không cam chịu đầu hàng, một nhóm học sinh quyết định đấu tranh giành lại thị trấn. Họ thành lập một tiểu đội lấy tên Wolverines theo biểu tượng của trường mình. Họ quyết tâm chiến đấu với suy nghĩ: “Với giặc đây chỉ là một mảnh đất quèn, nhưng với chúng ta, đây là quê hương!”.


Thể loại: Action, Thriller
Đạo diễn: Dan Bradley

Tin tức liên quan

Diễn viên

Chris Hemsworth

Jed Eckert

Josh Hutcherson

Robert Kitner

Isabel Lucas

Erica Martin

Adrianne Palicki

Toni Walsh

Jeffrey Dean Morgan

Col. Andy Tanner

Michael Beach

Mayor Jenkins

Connor Cruise

Daryl Jenkins

Matt Gerald

Hodges

Josh Peck

Matt Eckert

Brett Cullen

Tom Eckert

Will Yun Lee

Captain Cho

Xem thêm