Reign of Fire

Action, Thriller, Fantasy, Science Fiction - 1h41'
Khởi chiếu: 11/07/2002 tại Mỹ
IMDb: 6.2 (111,780 lượt)

In post-apocalyptic England, an American volunteer and a British survivor team up to fight off a brood of fire-breathing dragons seeking to return to global dominance after centuries of rest underground. The Brit -- leading a clan of survivors to hunt down the King of the Dragons -- has much at stake: His mother was killed by a dragon, but his love is still alive.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá