Cộng đồng

vuphuong 8

Một bộ phim chất lượng của điện ảnh Pháp. Revenge khá giống với I Spit on Your Grave nhưng ở một mức độ tàn bạo hơn, thông minh hơn. Bọn phản diện trong I Spit on Your Grave nói riêng và phim Mỹ nói chung đúng là đần độn không tả nổi.
Nhìn chung, những phim đề tài bạo lực, tình dục của Châu Âu luôn được làm tới nơi tới chốn chứ không nửa vời hoa mỹ như Hollywood.