Robin Hood

Robin Hood

ào thế kỷ thứ 13, ở Anh, Robin cùng băng cướp của anh đứng lên đấu tranh với lũ người tham lam tại một ngôi làng và lãnh đạo cuộc nổi dậy chống lại cái triều đình đang mục nát. Điều đó đã đảo lộn trật tự và cân bằng thế giới tồn tại bao lâu nay. Robin, kẻ cướp hay người hùng thì cứ để người đời và lịch sử suy xét; nhưng có một điều chắc chắn rằng anh sẽ trở thành tượng đài bất tử cho tự do của nhân loại.


Thể loại: Action, Drama, Adventure
Đạo diễn: Ridley Scott

Tin tức liên quan

Diễn viên

Russell Crowe

Robin Hood

Cate Blanchett

Lady Marian

Matthew MacFadyen

Sheriff of Nottingham

Mark Strong

Sir Godfrey

William Hurt

William Marshal

Max von Sydow

Sir Walter Loxley

Oscar Isaac

Prince John

Mark Addy

Friar Tuck

Danny Huston

King Richard

Kevin Durand

Little John

Scott Grimes

Will Scarlet

Alan Doyle

Allan A'Dayle

Ruby Bentall

Margaret Walter's Maid

Lea Seydoux

Isabella of Angoulême

Douglas Hodge

Sir Robert Loxley

Robert Pugh

Baron Baldwin

Jessica Raine

Princess Isabel of Gloucester

Xem thêm