Romeo + Juliet

Romeo + Juliet

Câu chuyện tình bất tử của Romeo và Juliet với những tình tiết kinh điển được đặt trong bối cảnh hiện đại.


Thể loại: Romance, Drama
Đạo diễn: Baz Luhrmann
Nhà sản xuất: Baz Luhrmann Gabriella Martinelli Jill Bilcock Catherine Martin Martin Brown