Giải Cứu Tướng Gia

Saving General Yang

Dương Thất Lang đánh lôi đài lỡ tay đánh chết con của Phan Nhân Mỹ, Phan Nhân Mỹ ghi hận trong lòng nên nhân lúc Dương Nghiệp xuất quân đã cấu kết quân Liêu hại Dương Nghiệp bị vây hãm ở Kim Sa Thang. Dương Gia thất tử được lệnh mẹ đi cứu cha, trong lúc giải nguy cho cha, họ đã lần lượt anh dũng hi sinh.

Khởi chiếu: 19/04/2013 tại Việt Nam
Thể loại: Action, Thriller
Đạo diễn: Ronny Yu

Tin tức liên quan

Giải Cứu Tướng Gia - Bản anh hùng ca bi tráng

Giải Cứu Tướng Gia - Bản anh hùng ca bi tráng

Moveek / 5 năm trước

Đây là một câu chuyện lịch sử hào hùng đi đúng bản chất của người anh hùng trung quân. Một câu chuyện về lòng hiếu kính và đoàn kết của 7 anh em trong một gia đình tướng gia.

Diễn viên

Xu Fan

Yang's Wife

Adam Cheng

General Yang

Ekin Cheng

Yang's eldest son

Yu Bo

Yang's second son

Vic Chow

Yang's third son

Li Chen

Yang's fourth son

Raymond Lam

Yang's fifth son

Chun Wu

Yang's sixth son

Xinbo Fu

Yang's youngest son