Secretly Greatly

Secretly Greatly

Secretly Greatly chuyển thể từ bộ webcomic "Covertness" của Hun, nói về 3 chàng điệp viên Bắc Triều Tiên được cử đến sống ở một khu dân cư nghèo ở Seoul, cải trang thành 1 tên ngốc, 1 anh chàng muốn làm ca sĩ và 1 học sinh trung học. Cuộc sống 'bình thường' diễn ra được 2 năm thì họ nhận được mệnh lệnh mới từ phía Bắc Triều Tiên...


Thể loại: Action