Shifty

Thriller - 1h25'
Khởi chiếu: 24/04/2009 tại Mỹ
IMDb: 6.5 (2,558 lượt)

Shifty, a young crack cocaine dealer in London, sees his life quickly spiral out of control when his best friend returns home...

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá