Spy Kids: All the Time in the World in 4D


Khởi chiếu: 19/08/2011 tại Mỹ

Một điệp viên bí mật đã giải nghệ gặp khó khăn trong việc thu phục tình cảm của con chồng. Cùng lúc đó, kẻ trông giữ thời gian điên cuồng Timekeeper đe dọa chiếm lấy cả hành tinh. Vì vậy cô được gọi trở lại với công việc và hai đứa con riêng của chồng cô cũng trở thành những điệp viên nhí tham gia bảo vệ trái đất.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá