Spy Kids: All the Time in the World in 4D

Spy Kids: All the Time in the World in 4D

Một điệp viên bí mật đã giải nghệ gặp khó khăn trong việc thu phục tình cảm của con chồng. Cùng lúc đó, kẻ trông giữ thời gian điên cuồng Timekeeper đe dọa chiếm lấy cả hành tinh. Vì vậy cô được gọi trở lại với công việc và hai đứa con riêng của chồng cô cũng trở thành những điệp viên nhí tham gia bảo vệ trái đất.


Thể loại: