Star Wars Episode III Revenge of the Sith

Star Wars Episode III Revenge of the Sith

Bối cảnh phim diễn ra 3 năm sau cuộc chiến tranh vô tính.Các hiệp sĩ Jedi ưu tú tỏa đi khắp thiên hà để lãnh đạo đội quân vô tính khổng lồ chống lại phe li khai...

Khởi chiếu: 19/05/2005 tại Mỹ
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Science Fiction
Đạo diễn: George Lucas