Bài viết liên quan

Stonehearst Asylum - Khi người điên yêu

Đánh giá phim · Phan Duy Văn ·

Một bộ phim nói về chữ “Điên” theo một cách khác với cách mà chúng ta thường nghĩ đến.