Talhotblond

Documentary - 1h23'
Khởi chiếu: 01/02/2009 tại Mỹ
IMDb: 6.8 (2,500 lượt)

This is the true story of a love triangle that takes place entirely online. Lies lead to murder in real life, as a teenage vixen (screen name 'talhotblond') lures men into her web. Revealing a shocking true crime story that shows the Internet's power to unleash our most dangerous fantasies.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá