Cộng đồng

ericxu 7

Phim điệp viên xem giải trí cũng ổn, diễn viên đều xinh và diễn tốt với cả kịch bản cũng oke nên tạo được cảm giác hồi hợp nhẹ cho người xem.