The Abyss

Action, Adventure, Thriller, Science Fiction - 2h19'
Khởi chiếu: 08/08/1989 tại Mỹ
IMDb: 7.6 (138,322 lượt)

A civilian oil rig crew is recruited to conduct a search and rescue effort when a nuclear submarine mysteriously sinks. One diver soon finds himself on a spectacular odyssey 25,000 feet below the ocean's surface where he confronts a mysterious force that has the power to change the world or destroy it.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá