Cộng đồng

NguyenKhacDao 1

Kịch bản non, kém. Diễn viên bình thường, đây là phim Hàn top kém trong năm. Hoàn toàn trái ngược với đại đa số phim điện ảnh Hàn thời gian qua với kịch bản và diển xuất chất lượng hơn nhiều.