The Colony

Action, Sci-Fi, Thriller - 1h35'
Khởi chiếu: 12/04/2013 tại Mỹ
IMDb: 5.3 (37,157 lượt)

Forced underground by the next ice age, a struggling outpost of survivors must fight to preserve humanity against a threat even more savage than nature.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá