The Girl Who Kicked the Hornet's Nest

The Girl Who Kicked the Hornet's Nest

Lisbeth đang điều trị trong bệnh viện và chờ để xét xử tội cho ba vụ giết người khi cô ra viện. Mikael muốn chứng minh sự vô tội của cô, tuy nhiên để có thể làm được điều đó thì Lisbeth phải sẵn sàng chia sẻ trước tòa cuộc sống u ám của cô.


Thể loại: Action, Mystery, Thriller, Crime, Foreign
Đạo diễn: Daniel Alfredson

Diễn viên

Michael Nyqvist

Mikael Blomkvist

Noomi Rapace

Lisbeth Salander

Lena Endre

Erika Berger

Sofia Ledarp

Malin Erikson

Georgi Staykov

Alexander Zalachenko

Mirja Turestedt

Monica Figuerola

Annika Hallin

Annika Giannini

Per Oscarsson

Holger Palmgren

Peter Andersson

Nils Bjurman

Jacob Ericksson

Christer Malm

Johan Kylén

Jan Bublanski

Tanja Lorentzon

Sonja Modig

Anders Ahlbom

Peter Teleborian

Magnus Krepper

Hans Faste

Michalis Koutsogiannakis

Dragan Armanskij

Niklas Hjulström

Richard Ekström

Hans Alfredson

Evert Gullberg

Lennart Hjulström

Fredrik Clinton

Xem thêm