The Hero Chi You

Huyền Thoại Xi Yưu
Action, Fantasy

Bộ phim The Hero Chi You (Huyền Thoại Xi Yưu) kể về người anh hùng bộ lạ sau khi bị đánh bại bởi Hoàng Đế, anh đã rút về miền Nam và trở thành người đứng đầu bộ tộc H'mông

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá