The House of the Devil

Thriller, Horror, Indie
Khởi chiếu: 06/02/2009 tại Mỹ
IMDb: 6.4 (32,515 lượt)

In the 1980s, college student Samantha Hughes takes a strange babysitting job that coincides with a full lunar eclipse. She slowly realizes her clients harbor a terrifying secret; they plan to use her in a satanic ritual.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá