The Italian Job

Action, Adventure, Thriller, Crime - 1h51'
Khởi chiếu: 30/05/2003 tại Mỹ
IMDb: 7.0 (298,103 lượt)

After Charlie and his crew pull off a picture perfect heist of tens of millions of dollars worth of gold in Venice, Italy they must overcome the betrayal of one of their own who in turn kills another teammate to reclaim their ill-gotten gains in yet another high tech heist.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá