The Last Samurai

The Last Samurai

Bối cảnh đặt vào những năm 1870, film có tính chất sự thi này miêu tả sự bắt đầu hiện đại hóa của Nhật Bản, một đất nước có quá khứ là một xã hội phong kiến, là biểu tượng của sự trừ tiệt đời sống của Samurai.

Chúng ta nhìn thấy tất cả những việc này xảy ra từ một cái nhìn của một người ghiền rượu từng là cựu chiến binh mài gọt láng bóng những khẩu súng Winchester, Đại Úy Woodrow Algren, người đến Nhật Bản để huấn luyện các quân lính của Hoàng Đế, Meiji, một phần của sự ly khai từ truyền thống lâu đời dựa vào những chiến binh samurai để bảo vệ lãnh thổ, như một quân đội mới của Hoàng Đế để thay thế những chiến binh samurai.

Khi Algren bị thương trong một trân đấu và bị bắt, anh ta đã học được danh dự của một người chiến binh từ người chỉ huy, Katsumoto, đã buộc anh chọn lựa bên nào anh sẽ theo.


Thể loại: Action, Drama, Adventure
Đạo diễn: Edward Zwick

Diễn viên

Tom Cruise

Captain Nathan Algren

Ken Watanabe

Katsumoto

William Atherton

Winchester Rep

Chad Lindberg

Winchester Rep Assistant

Billy Connolly

Zebulon Gant

Tony Goldwyn

Colonel Bagley

Shichinosuke Nakamura

Emperor Meiji

Koyuki

Taka

Timothy Spall

Simon Graham

Togo Igawa

General Hasegawa

Scott Wilson

Ambassador Swanbeck

Shin Koyamada

Nobutada

Masashi Odate

Omura's Companion

John Koyama

Omura's Bodyguard

Shintaro Wada

Young Recruit

Aoi Minato

Magojiro

Seizô Fukumoto

Silent Samurai

Shoji Yoshihara

Sword Master

Xem thêm