Bài viết liên quan

Những "Elf" ngầu không kém các Tiên tộc The Lord of the Rings

Tin điện ảnh · Ivy_Trat ·

Bên cạnh các Tiên tộc trong The Lord of the Rings, phim ảnh còn có những "Elf" khác ngầu không kém.