The Marine

Action, Drama, Adventure, Thriller - 1h32'
Khởi chiếu: 13/10/2006 tại Mỹ
IMDb: 4.7 (28,572 lượt)

A group of diamond thieves on the run kidnap the wife of a recently discharged marine who goes on a chase through the South Carolinian wilderness to retrieve her.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá