The Nun's Story

The Nun's Story

Gabrielle Van Der Mal (Audrey Hepburn) đã từ bỏ mọi thứ để trở thành một nữ tu sĩ. Cô đã phải vượt qua rất nhiều thử thách để đạt được ước nguyện của mình...


Thể loại: Drama
Đạo diễn: Fred Zinnemann

Tin tức liên quan

Diễn viên

Audrey Hepburn

Sister Luke

Dean Jagger

Dr. Van Der Mal

Mildred Dunnock

Sister Margharita

Beatrice Straight

Mother Christophe