The Nun's Story

The Nun's Story

Gabrielle Van Der Mal (Audrey Hepburn) đã từ bỏ mọi thứ để trở thành một nữ tu sĩ. Cô đã phải vượt qua rất nhiều thử thách để đạt được ước nguyện của mình...

Khởi chiếu: 18/06/1959 tại Mỹ
Thể loại: Drama
Đạo diễn: Fred Zinnemann