Vỡ Kế Hoạch

The Plan Man

The Plan Man is about a man who lives everything according to plan until he meets a woman who wasn't a part of it.

Khởi chiếu: 07/03/2014 tại Việt Nam
Thể loại: Comedy
Đạo diễn: SiHeup Seong
Nhà sản xuất: MunSu Choe

Diễn viên

Han Ji-min

Yoo So-jeong

Jung Jae-Young

Han Jung-seok

Jang Gwang

Goo Sang-yoon

Kim Ji-yeong

Psychiatrist

Cha Ye-ryun

Lee Ji-won

Ju Jin-mo

Laundry

Choi Won-Young

Kang Byung-soo

Byeong-guk Hwang

Japanese researcher