The Railway Man

The Railway Man

Đây là bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật đầy xúc động về tình yêu và tình người diễn ra trong Thế chiến thứ 2.


Thể loại:
Đạo diễn: Jonathan Teplitzky

Diễn viên

Nicole Kidman

Patricia Wallace

Colin Firth

Eric Lomax

Jeremy Irvine

Young Eric Lomax

Sam Reid

Young Finlay

Tom Hobbs

Thorlby

Masa Yamaguchi

Kempai Officer

Byron J. Brochmann

British Trooper POW

Shinji Ikefuji

Thug Sergeant

Ewan Leslie

Thompson

Charlie Ruedpokanon

Japanese Guard

Yukata Izumihara

Japanese NCO

Akos Armont

Jackson

Xem thêm