The Soloist

The Soloist

Steve Lopez (Robert Downey Jr) đã vô tình phát hiện ra Nathaniel Anthony Ayers (Jamie Foxx) một cựu nhạc công cổ điển đang chơi Violin trên đường phố. Lopez đã nhận Ayers làm thầy và nỗ lực để giúp đỡ gia sư của mình tìm lại chính con người thật và khả năng âm nhạc tuyệt đỉnh của mình.


Thể loại: Drama, Musical
Đạo diễn: Joe Wright

Diễn viên

Robert Downey Jr.

Steve Lopez

Jamie Foxx

Nathaniel Ayers

Catherine Keener

Mary Weston

Nelsan Ellis

David Carter

Michael Bunin

Adam Crane

Tom Hollander

Graham Claydon

Lisa Gay Hamilton

Jennifer Ayers

Rachael Harris

Leslie Bloom

Stephen Root

Curt Reynolds